Sök | Sitemap | 

SOFs Nyhetsbrev februari 2020

Bästa ortopediska avhandling 2019

SOFs styrelse delar ut ett stipendium till författaren av den bästa ortopediska avhandlingen under kalenderåret 2019. Stipendiebeloppet är maximalt 30.000 kr. Ansökan sker genom att du skickar in din avhandling i tryckt form och som digital pdf. Dessutom skickas en kort populärvetenskaplig sammanfattning för publikation senast i Ortopediskt Magasin nummer 2, 2020. För att din sammanfattning ska komma med i OM nr 2 måste materialet inkomma senast den 10 maj. Mer information om stipendiet och ansökan

Stipendier att söka

Sista ansökningsdag är 30 juni 2020. Styrelsen utser stipendiater och beslutet tillkännages vid årsmötet under ortopediveckan i Östersund.
Följande stipendier finns att söka:
LINK Swedens höftstipendium - 30.000 kr
SOFs resestipendium - 30.000 kr
SOFs forskningsstipendium - 30.000 kr
EBOT-examen - resestipendium - 10.000 kr
Svenska Höft- och Knäföreningens stipendium till Tore Daléns minne - 25.000 kr
Mer information  

Provskriv ortopedexamen

Fredagen den 13 mars 2020 finns möjligheten att provskriva årets skriftliga del av ortopedexamen. 
Från kl. 13.00 så finns en PDF-fil med årets skrivning på föreningens hemsida www.ortopedi.se
under fliken Utbildning - Ortopedexamen.
Öppna filen och starta skrivningen. Efter varje fråga finns ett svarsfält som kan användas för att skriva svar. Det går inte att spara ner dokumentet men om man vill bevara sina svar så går det bra att skriva ut dokumentet.

SOFs Bakjoursskola - omgång 4

En ny omgång av SOFs Bakjoursskola kommer att starta med första delkursen 23 - 25 september 2020
i Göteborg. Bakjoursskolan består av 4 delkurser under 1,5 - 2 års tid. 
Delkurs 1: Övre extremitetens trauma och akut handkirurgi - 3 dagar
Delkurs 2: Rygg- och Barnortopedi - 3 dagar
Delkurs 3: Ledprotes, ledinfektion och ledarskap - 2 dagar
Delkurs 4: Multitrauma och nedre extremitet - 2 dagar
Pris: 3000 kr + moms per kursdag. Krav för att få delta: Medlemskap i SOF och sanktion av verksamhetschef. Anmälan gäller för samtliga 4 delkurser. 
Mer information och anmälan

Registrering nu öppen för att anmäla sig till EBOT examen 2020

Se information nedan från organisatörerna till examen:
We are pleased to announce the following dates of the 2020 and 2021 EBOT Exam and
EBOT Interim Exam as follows:
EBOT (Final) Exam:
Written part: Wednesday, 17 June 2020 from 10.00 to 13.00 CET
Oral part in English: Saturday and Sunday, 03 and 04 October 2020 in Brussels, Belgium
Application is now open through the EBOT website at www.ebotexam.org -     
application deadline is 20 March 2020
.
EBOT Interim Exam
This year´s EBOT Interim Exam will take Place on Friday, 20 March from 10.00 to 13.00 CET.
Registration for both hospitals and candidates is now open.
Hospitals that are interested to register are asked to Contact the EBOT Administrator at ebotexam@efort.org.
Candidates can register directly through the registration platform available through www.ebotexam.org/interim, provided that their hospital is already registered for the event.
Save the date: We also take the opportunity to kindly inform you that the 2021 Interim Exam is scheduled for Tuesday, 23 March 2021.

NOF Congress Grants 2020 for residents and young orthopaedic surgeons

To support education and scientific activities of residents and young surgeons in Orthopaedic surgery, the Nordic Orthopaedic Federation (NOF) offers candidates economical support to visit the NOF Congress.
The grant includes travel (Economy) and hotel costs (Economy) and cannot exeed 1.000 Euro per resident or young orthopaedic surgeon. A limited number of participants will be accepted for this grant on the basis of "first come first served".
Candidates should meet the following requirements:
1. Member of a NOF member country association or society
2. Resident or orthopaedic surgeon
3. Not older than 40 years of age
4. Acceptance of an abstract (oral presentation) in the scientific programme of a NOF Congress
For more information click here