Sök | Sitemap | 

Stipendiater 2019

Årets stipendiater tillkännagavs vid årsmötet under ortopediveckan i Norrköping

LINK Swedens höftstipendium på 30.000 kr tilldelades i år Martin Magnéli, Danderyds sjukhus

SOFs forskningsstipendium på 30.000 kr tilldelades i år Bakir Kadum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Christian Carrwik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

SOFs resestipendium på 30.000 kr tilldelades i år Åsa Thelaus, Centralsjukhuset Karlstad

Bland årets ortopedexaminander delades 2 studiestipendium ut á 15.000 kr, ett bidrag för deltagande vid
NOF Centennial Congress i Trondheim 2020.
Fredrik Sundström, Centralsjukhuset Karlstad erhöll stipendiet för bästa skrivningsresultat och
Mathilde Baekkevold, Södersjukhuset, Stockholm erhöll stipendiet via lottdragning

Bästa ortopediska avhandling 2018

Stipendiet delades ut till två kliniska studier med stor betydelse:


Anna MacDowall
, Akademiska sjukhuset, Uppsala
"Cervical Radiculopathy-Studies on Pain Analysis and Treatment"


Bengt Herngren, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
"Physiolysis of the Hip-Epidemiology and Hip Function"