Sök | Sitemap | 

SOFs Nyhetsbrev april 2019

Bästa ortopediska avhandling 2018 - Skicka in ditt bidrag senast 10 maj!

SOFs styrelse delar ut ett stipendium till författaren av den bästa ortopediska avhandlingen under kalenderåret 2018. Stipendiebeloppet är maximalt 25.000 kr och avser deltagande i nationell eller internationell kongress.
Ansökan sker genom att du skickar in din avhandling i tryckt form till vetenskaplige sekreteraren i SOF
(Nils Hailer, VO Ortopedi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala).
En kort populärvetenskaplig sammanfattning samt en faktaruta (max 4000 tecken inkl. ev. en väsentlig tabell eller figur) för publikation i Ortopediskt Magasin skickas till: sofkansli@ortopedi.se senast 10 maj 2019.
Följande kriterier gäller för beslut:
* Sökande skall vara medlem i SOF.
* Stipendiaten väljs ut bland de kandidater som under kalenderåret 2018 försvarat sin  avhandling och ansökt om stipendiet genom att skriva en kort sammanfattning i Ortopediskt Magasin för publikation senast i
nummer 2 (våren) året efter avhandlingen försvarades.
* Stipendiet tilldelas en person som under året skrivit en avhandling som bedöms medföra störst nytta för ortopedin.
* Styrelsen för SOF utser stipendiaten.
* Beslut kan inte överklagas.  
* Stipendiaten tillkännages i samband med föreningens årsmöte.
* Stipendiet är personligt.

Dear Members,

Knee Collateral Ligament Group within ESSKA are conducting an international survey to determine international trends on the diagnosis, treatment and rehabilitation concepts of knee posterolateral corner injuries. This will result in improved understanding of the overall process of treating these kind of injuries and to determine regional differences as well. The survey should not take longer than 5 minutes to complete.

If you want to participate, please follow this link
https://www.surveymonkey.com/r/Z28Z535      

Thank you for your time!
Björn Barenius/ The Knee Collateral Ligament Group within ESSKA

Mark Paterson Travelling Fellowship 2019

Ansökan är nu öppen till Mark Paterson Travelling Fellowship som kommer att äga rum i Padova (Italien), Lissabon (Portugal) och Madrid (Spanien)
2 - 14 september 2019.
Sista ansökningsdag är söndag 5 maj 2019.
Mer information och länk till ansökan hittar du här

Checklista för säker kirurgi 2.0

Nu har Checklista för säker kirurgi 2.0 lanserats. Närmare information finns på https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/checklista-for-saker-kirurgi/

Ortopediveckan 26 - 30 augusti 2019 i Norrköping, Louis De Geer Konsert & Kongress
Klicka på bilden så kommer du till mötets hemsida. Välkomna till Norrköping och Ortopediveckan v 35.

Stipendier att söka!

Sista ansökningsdag är 30 juni 2019. Styrelsen utser stipendiater och beslutet tillkännages vid årsmötet under ortopediveckan i Norrköping. Följande stipendier finns att söka:
LINK Swedens höftstipendium - 30.000 kr
SOFs resestipendium - 30.000 kr
SOFs forskningsstipendium - 30.000 kr
EBOT-examen - resestipendium - 10.000 kr
Läs mer här