Sök | Sitemap | 

SOFs Bakjoursskola

Omgång 1 - startade med första kursen mars 2018 - Mer information

Omgång 2 - startade med första kursen november 2018 - Mer information 

Omgång 3 - startade med första kursen september 2019 - Mer information

Omgång 4 - Kursen är fulltecknad - Mer information

Svensk Ortopedisk Förening erbjuder en möjlighet för specialister i ortopedi att skaffa sig en formell bakjourskompetens. Detta är något som har efterfrågats under många år, och som finns etablerat inom flera andra specialiteter. Bakjoursskolan vänder sig till specialister med minst 3 års erfarenhet.
Kursavgift: 3000 kr + moms per kursdag (faktureras av SOFs kansli)
Krav för att få delta: Medlemskap i SOF och sanktion av verksamhetschef. 
Max antal deltagare: 24 st

Bakjoursskolan består av fyra kurser under ca två års tid

 Läroplan Längd Ansvar 
 1. Övre extremitetens trauma + Hand      
               
 pdf  pdf 3 dagar     SSAS, SOTS och
 Handkirurgen                       
 
 2. Rygg- och Barnortopedi          pdf  pdf 3 dagar Rygg och Barn
 3. Ledprotes, ledinfektion och ledarskap                                 2 dagar Höft- och Knäföreningen 
 4. Multitrauma, nedre extremitet och fot  pdf  pdf 2 dagar SOTS och Fotkirurgen

Kurserna är teoretiska med utgångspunkt från falldiskussioner och korta föreläsningar, utifrån evidensbaserad medicin. Kurserna innehåller inte några "work-shops". För att skapa bra diskussionsklimat begränsas deltagarantalet till 24 stycken. Inför kurserna ska deltagarna förbereda relevanta fall och läsa in angiven litteratur. Läroplanerna för respektive delkurs följer samma mall. Den är uppdelad i vad man ska kunna handlägga själv inom 12 timmar och vad som ska handläggas inom 72 timmar. Dessutom ingår specifika kunskaper och färdigheter som varierar beroende på subspecialitet.
Kunskapskontroll efter avslutad kurs kommer att ske i form av webbaserad hemtentamen. Delföreningarna ansvarar för respektive kurs och kommer även att samarbeta vid några kurstillfällen. En endagars ledarskapskurs ingår där skyldigheter och rättigheter som bakjour tas upp. Läkare i ledande positioner är inbjudna som föreläsare och moderatorer till detta tillfälle.
Förhoppningen är att bakjoursskolan kommer att förbereda deltagarna för arbetet som blivande bakjourer med åldrande befolkning, allt större medicinska utmaningar, ökade kvalitetskrav, nya metoder och framförallt skapa ett nätverk av kollegor i landet, som kan rådfrågas vid behov.