Sök | Sitemap | 

Ortopedisk självstudiekurs för ST-läkare (OrtoS)

Den 2 mars 2018 startade Svensk Ortopedisk Förening (SOF) den nätbaserade nationella självstudiekursen OrtoS för ST-läkare i ortopedi. Kursen drivs på nationell nivå. Kursen ges via SOF med Christian Carrwik, Uppsala som "studierektor".

Kursen utgår från boken "Millers Review of Orthopaedics". Vecka efter vecka betas avsnitt i boken av. Nya kursdeltagare kan anmäla sig och ansluta till kursen löpande under året. Det kommer att ta 2-3 år att ta sig igenom hela kursboken.

Nyhet januari 2020: Kursboken har utkommit med en ny upplaga (8th edition). Den största förändringen är att kapitel 1 är helt omarbetat och förkortat. Från och med kapitel 2 (start 2020-02-28) kommer vi att ge läsanvisningar till både 7th och 8th edition. Ni som redan köpt en bok behöver alltså inte köpa en ny.

Anmälan kan ske löpande under året till:
sofkansli@ortopedi.se - uppge namn, arbetsplats och fakturaadress.
Krav för att få delta: Medlemskap i SOF. Är du inte medlem så kan du ansöka om medlemskap
här och sedan anmäla dig till kursen
Kostnad: 7500 kr + moms - faktureras av SOFs kansli. 

Vid kursstart skall läroboken "Millers Review of Orthopaedics" ha inhandlats av kursdeltagarna.

  • Varje vecka (med avbrott för semestrar och storhelger) får deltagarna läsanvisningar till 5-10 sidor i kursboken. Kursen rullar 38 veckor per år.
  • Till varje kursavsnitt följer fem flervalsfrågor. Frågorna skrivs av klinikens egna specialister på området. Man har fyra veckor på sig att svara på frågorna. Fyra av fem rätt krävs på varje avsnitt för att få godkänt och totalt behövs 80 procent godkända kursveckor för kursintyg. Det finns alltså höjd för att missa en del avsnitt på grund av sjukdom eller föräldraledighet.
  •  Kursen har löpande antagning så man kan ansluta mitt i ett kapitel. Vi beräknar att det kommer att ta knappt tre år att gå hela kursen och när första omgången är klar startar den om på nytt.
  • Genom att anmäla sig till kursen ger deltagaren sin verksamhetschef/studierektor rätt att ta del av studieresultat löpande under kursen. Detta gäller deltagare som anmäler sig från 13/1 2020 och framåt.