Sök | Sitemap | 

Utbildning

Föreningen ansvarar för att formulera målbeskrivningen för specialistutbildningen och publicerade under 2008 en handbok som specificerar målbeskrivningens kunskapsmål. Handboken reviderades 2015. SOF deltar och arbetar aktivt med kvalitetskontroll av specialistutbildningen genom SPUR. Varje år anordnar SOF ”Ortopedexamen” som är en specialistexamen med en skriftlig del och en muntlig/praktisk del.
Tillsammans med samarbetspartners driver SOF uppskattade utbildningar såsom SOFs Bakjoursskola, Ledarskapskurs för ortopeder och Självstudiekurs för ST-läkare OrtoS.
För mer information var god kontakta kansliet.

Anne Garland
Utbildningsansvarig SOF


Två läkarstudenter från Lunds Univeristet har som en del i sitt examensarbete gjort en mycket fin instruktionsfilm i ortopedisk undersökningsteknik i samarbete med Christian Anker Hansen och produktionsbolaget Viewfind. SOF har samlat filmklippen på ortopedi.se. Se mer här!