Sök | Sitemap | 

Internationellt

Internationellt samarbete

Föreningen har ett omfattande internationellt samarbete genom stark representation i flera internationella föreningar såsom Nordic Orthopaedic Federation (NOF), European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) and European Union of Medical Specialists (UEMS).