Sök | Sitemap | 

SOFs delföreningar

Ökad specialisering och särskilda intresseområden inom ortopedi har resulterat i att ett tiotal delföreningar har bildats inom SOF. Delföreningarna deltar aktivt under ortopediveckan och arrangerar egna symposier och sammankomster under mötet.

Epiphysen

Ordförande ST-läkare Lovisa André
Ortopedkliniken
Höglandssjukhuset Eksjö
575 81 Eksjö
epiphysen-ordforande@ortopedi.se

OSTRIXPrivata Ortopeders Förening - POF

Ordförande Thomas Anderson
thomas.anderson@ptj.se

Svensk Barnortopedisk Förening SBOF

Ordförande Ann-Charlott Söderpalm
Ortho Center
Göteborg
ann.charlott.soderpalm@orthocenter.se

Svenska Fotkirurgiska Sällskapet

Ordförande Bengt-Erik Larsson
Ortopedkliniken
Falu lasarett
791 82 FALUN
bengterik.larsson@ltdalarna.se

Svenska Höft- och Knäföreningen

Ordförande Olof Sköldenberg
Ortopedkliniken
Danderyds Sjukhus
182 88 STOCKHOLM 
olof.skoldenberg@ki.se


Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet - SOTS

Ordförande Johan Scheer
Universitetssjukhuset i Linköping
johan.scheer@regionostergotland.se

Svenska Skulder- och ArmbågsSällskapet - SSAS

Ordförande Lars Adolfsson
Ortopedkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 LINKÖPING
lars.adolfsson@regionostergotland.se