Sök | Sitemap | 

180912
Platser kvar till Bakjoursskolan omgång 2

Det finns platser kvar till SOFs Bakjoursskola omgång 2, första kurstillfället är 14-16 november 2018.
Sista anmälningsdag är den 15 september.
Du hittar information och länk till anmälan här!


180528
Stipendier - sista ansökningsdag 30 juni

30 juni är sista dagen du kan ansöka om LINK Swedens höftstipendium och SOFs studiestipendium som delas ut på årsmötet under Ortopediveckan i Karlstad v.35 >>


180425
Reviderat PRISS expertgrupps- dokument

Reviderat PRISS expertgruppsdokument om antibiotikaprofylax
Patienter som erhåller klindamycin som profylax vid knäprotesoperation har större risk för revision på grund av infektion (Robertsson et al. Acta Orthop 2017;88(5):562-567). Detta kan antas gälla även för patienter som opereras med höftprotes. Därför har PRISS i förtid reviderat expertgruppsdokumentet om profylaktiskt antibiotikum vid elektiv knä- och höftprotesoperation.

Klicka här för att komma till PRISS-rapporterna


180322
Anmälan är nu öppen till årets Ortopedivecka!

www.ortopediveckan.se kan du läsa allt du behöver veta om den kommande Ortopediveckan i Karlstad. 


180308
NOF Congress; Early bird deadline extended to April 4th!

For further information and registration please visit: www.nof2018.is


171220
Öppet brev från SOF i Sjukhusläkaren

angående Västra Götalandsregionens förslag på obligatorisk tjänstgöring i primärvården för ST-läkare "inom relevanta ST-block"
Läs debattartikeln här!


171215
Forskningsanslag, stipendier och resebidrag från SLS

Den 1 december startade ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från olika specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018. Pågående och kommande utlysningar


171206
Viktig information från SLS

om förslaget som kortfattat innebär att sektionerna blir huvudsakliga medlemmar i SLS och att de ansluts med samtliga sina läkarmedlemmar. Läs mer här!


171108
SOF:s Bakjoursskola

Svensk Ortopedisk Förening erbjuder nu en möjlighet för specialister i ortopedi att skaffa sig en formell bakjourskompetens. Bakjoursskolan består av 4 kurser under 2 års tid. Första kursen kommer att äga rum
14 - 16 mars 2018. Läs mer här!


171011
Levnadsvanor inför operation

SOF stödjer SLS Levnadsvaneprojekt för en rökfri och alkoholfri operation >>


170712
Att leda sjukvård 2018

Ledarskapsfördjupning för yngre specialistläkare inom ortopedi och andra kirurgiska specialiteter. Ett samarbete mellan Svensk Ortopedisk Förening och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.
Mer information finns här och här

Kursen är fulltecknad!


170711
Save the date - June 11-12 2018 Spinal Instructional Course

in Reykjavik, Iceland in Connection to the NOF Congress 2018.
Target Group: Residents, Fresh Specialists with interest in Spinal disorders and Trauma,
Up-dating for Specialists
Program


170516
Förlängd deadline! Inlämning av abstract

Deadline för inlämnande av abstract till Ortopediveckan har förlängts.
Ny deadline: 31 maj 2017
Abstract på engelska enligt mall på hemsidan, föredrag och poster hålls dock på svenska.
www.ortopediveckan.se


170419
Anmälan till Ortopediveckan!

Nu går det bra att anmäla sig till årets Ortopedivecka som kommer att äga rum i Umeå 28/8 - 1/9. 
Mer information om veckan samt anmälan hittar du här!


170324
Information om implantatlogistik

Svensk Ortopedisk Förening och ortopedkliniken i Umeå arrangerade ett symposium på Arlanda den 16  februari, "Förbättra patientsäkerhet med hjälp av implantatlogistik", klicka dig vidare här och ta del av presentationerna från mötet.


170222
Anmälan är nu öppen till EBOT Exam 2017

Mer information och länk till anmälan hittar du här!


170217
Bästa ortopediska avhandling 2016

Om du försvarade din avhandling under 2016 så har du möjlighet att ansöka om stipendiet Bästa ortopediska avhandling 2016. Läs mer här!


170103
Nytt nummer av OM ute nu!

Ta del av webbversionen här


160927
Symposium om tromboembolisk sjukdom

17 - 18 november 2016 i Stockholm >>


160711
Nya regler från Medtech Europe

Brev från EFORT Head Office
Nya regler från Medtech Europe


160711
Information om LIFs samarbetsdatabas med transparens avseende värdeöverföringar

Du hittar informationen här


160414
Viktigt med fortbildning!

Nu har Sveriges Läkarförbunds fortbildningsenkät skickats ut. Var 10:e specialistläkare kommer att få möjlighet att besvara frågan om fortbildning. Du har möjlighet att påverka! SOF uppmanar att Du besvarar enkäten.
För mer information


160405
Sök 2016 års Patientsäkerhets- stipendium

Reumatikerförbundet och Svensk Ortopedisk Förenings Patientsäkerhetsstipendium 2016. All information om stipendiet hittar du här


160303
Sök NOFs Göran Bauer stipendium på 10 000 Euro

Stipendiet kan sökas av medlemmar i Nordisk Ortopedisk Förening och alla SOF medlemmar är automatiskt också medlemmar i NOF. Ansökningstiden går ut den 1 april 2016. Läs mer om stipendiet här >>


151125
Expertgrupps- dokumenten från PRISS är nu reviderade

Du hittar dem här


151109
Ansök om Travelling Fellowship

Nu går det bra att ansöka om Mark Paterson Travelling Fellowship 2016 som äger rum i England 23 maj - 3 juni 2016 och avslutas på EFORT kongressen i Genève. Sista ansökningsdag är 30 november 2015.
Mer information och ansökan


150622
Ortopediveckan ger 17 Europeiska CME poäng!

Om du deltar under hela Ortopediveckan i Falun så ger det 17 Europeiska CME poäng (ECMEC).
Brev från EACCME
Anmälan till Ortopediveckan


150527
Patientsäkerhets- stipendium - ansök senast 30 juni 2015

Reumatikerförbundet och Svensk Ortopedisk Förenings Patientsäkerhetsstipendium 2015.
Syfte: Att stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi, genom att uppmärksamma och belöna ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete som under det senaste året har visat, eller på goda grunder kan antas minska, risken för vårdskador. Stipendiet tilldelas en eller flera kliniker/enheter vars medarbetare belönas. Stipendiesumman ska användas för fortsatt arbete med att minska risken för vårdskador, och mottagande klinik/enhet avgör själv hur detta ska ske.
Läs mer om stipendiet här


150506
Nytt datum! 1 juni - sista dag för inlämning av föredrag till årets Ortopedivecka

Det går fortfarande bra att skicka in föredrag till Ortopediveckan i Falun, inlämningsperioden är förlängd till och med 1 juni 2015 Klicka här


150414
Projektmedel för artrosforskning

Reumatikerförbundet utlyser nu forskningsmedel för artrosforskning, sista ansökningsdag är 17 maj.
Mer information


150407
Anmälan till Ortopediveckan är nu öppen!

Nu är anmälan till Ortopediveckan i Falun öppen, till och med 15 juni anmäler du dig till reducerad avgift              Anmälan                  Hemsidan


150326
Inlämning av föredrag till Ortopediveckan

Nu går det att lämna in föredrag till Ortopediveckan i Falun.
Sista inlämningsdag 15 maj. >>


150326
Ortopediveckan Falun - nu är hemsidan öppen

Här kan du läsa mer om årets Ortopedivecka


150220
Faktablad om metall-mot-metall höftproteser från EU-kommissionen

Are Metal-on-Metal hip implants safe? 
Brev från EFORT Presidenten 


150209
EFORT Spring Travelling Fellowship

SOF har i år glädjen att nominera en ST läkare i slutet av sin specialisttjänstgöring alternativt en nybliven specialist till EFORT Spring Travelling Fellowship i Kroatien 22-30 april. SOF står för resan till Kroatien och EFORT i samarbete med Croatian Orthopaedic Society står för uppehälle och resor inom landet. Läs mer här
Skriv några rader om dig själv, din arbetsplats och dina meriter. Ansökan skickas till marie@leksell.nu senast 12 februari 2015.
Du är även välkommen att kontakta mig om du har några frågor.
Marie Leksell, ST-läkare, Ordförande Epiphysen
Ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


150108
Anmälan till årets ortopedexamen

Nu kan du anmäla dig till årets skriftliga examen som äger rum den 20 mars 2015, information om ortopedexamen hittar du här och information om hur du anmäler dig hittar du här.


141208
Första delmål 1-kursen

ST-kurs i Basal Ortopedisk Teknik.
Mer information hittar du här


141119
Ny rapport - skador i vården

Skador i vården - Skadepanorama och kostnader inom ortopedisk verksamhet.
En ny rapport som har tagits fram i samarbete mellan SOFs Patientsäkerhetskommitté, Patientförsäkringen LÖF, samtliga Sveriges landsting/regioner samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Läs rapporten här


141024
Datum för Ortopedexamen 2015

Fredagen den 20 mars - skriftlig examen >>
Måndagen den 24 augusti, muntlig examen i Falun


140922
Sänkt pris på Lathunden 2011 - 100 kr styck

Beställ lathunden här


140601
40 000 till bästa fotarbetet. Ansök!

Svenska Fotkirurgiska Sällskapet har beslutat att dela ut ett årligt pris för insatser inom fotkirurgi. Tanken är att uppmuntra fotkirurgisk forskning. En del av priset kommer att delas ut till forskningsresultat publicerade i vetenskaplig artikel. Den andra delen kan delas ut för resultat av icke publicerade förbättringsarbeten eller vetenskapliga arbeten inom ST-utbildning, vårdprogram etc. Mer info

Känner du till ett intressant projekt? Kontakta SFS vetenskaplige sekreterare


140513
15 maj - sista dag för inlämning av föredrag till Ortopediveckan

Inlämning av föredrag till Ortopediveckan i Helsingborg klicka här


140325
Anmälan till Ortopediveckan i Helsingborg

Anmälningssidan till Ortopediveckan i Helsinborg är nu öppnad, anmäl dig här


140314
Anslag till artrosforskning - ansök senast 23 mars 2014

Läs mer här


140122
NOF 2014 - Förlängd tid för inlämning av abstrakts

Mer information


140102
Anmälan till årets ortopedexamen

Nu kan du anmäla dig till den skriftliga delen av årets ortopedexamen som äger rum den 21 mars, klicka här


131117
Lära sig mer om fotkirurgi?

Se till att anmäla dig själv eller de fotintresserade på din klinik till:
 
SFS årsmöte 2014 Hallstaberget, Sollefteå 6-7 februari
Årets huvudämne är peroneusproblem och tendinoser. Ytterligare ämnen kommer bl a bli radiologi i samband med fotskada och fotsjukdomar. 
Incheckning och utställning från 08.30 torsdagen. Avslutning till lunch på fredagen.
Anmälan via länken nedan.


131107
Webbsändning från Forskningens dag

Hade du inte möjlighet att komma till Forskningens dag så finns här möjlighet att se en webbsändning från evenemanget >>


130908
Inventering proteskurser

Svenska Höft & Knäföreningen har låtit inventera de kurser som ges inom området proteskirurgi i Sverige. I dokumentet listas kursens namn, huvudsakliga inriktning och ansvariga kursgivare.


130725
Följ Ortopediveckans planering på facebook

Sök på "ortopediveckan 2013"
Allt man behöver veta står på hemsidan, allt man vill veta finns på facebook! 


130624
Sök stipendium senast 30 juni

Den 30 juni är sista ansökningsdag för årets stipendier, läs mer


130530
Nya etiska riktlinjer för HLR

Ur Svenska Läkaresällskaptets nyhetsbrev:
När en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp gör läkare och annan sjukvårdspersonal i regel sitt yttersta för att få igång hjärtat igen och återställa övriga livsfunktioner. Den systematiska serie åtgärder som brukar vidtas går under namnet hjärt- och lungräddning (HLR).
I vissa situationer kan återupplivning av en patient vara mindre etiskt försvarbart än att låta döendet ha sin gång. För att ge vägledning till sjukvårdens personal om när det kan vara aktuellt att avstå från HLR har Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska HLR-rådet utfärdat etiska riktlinjer. Grundprincipen i det etiska övervägandet är att väga nytta mot risker och att ta hänsyn till patientens egen vilja.
Avsikten med dessa riktlinjer, som alltså är de första i sitt slag i Sverige, är att de ska fungera som norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården över hela landet.

Ta del av riktlinjerna här.


130530
Konferens om artros

Reumatikerförbundet har tagit initiativ att anordna en tvärprofessionell konferens i syfte att utveckla forskningen om artros i Sverige. Heldagskonferensen kommer att äga rum i Stockholm den 16 oktober. De som är intresserade av att medverka uppmanas att anmäla sitt intresse senast den 21 juni. Företrädare för Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening och SOF väljer i samråd ut deltagarna bland dem som anmält intresse. Tanken är att begränsa antalet deltagare till 20-40 och få en bred representation från olika professioner och lärosäten. Läs mer här.


130530
MyOrthoEvidence

Har du svårt att hålla dig à jour med aktuell forskning och sortera bland den enorma mängd ny vetenskap som ideligen publiceras? Du är inte ensam! Att på egen hand kunna vara uppdaterad och värdera all ny vetenskap är en omöjlig uppgift. Den välkände kanadensiske ortopeden Mohit Bhandari har tagit initiativ till en utbildningsresurs, OrthoEvidence, vars syfte är att hjälpa kliniskt verksamma ortopeder att ta del av och använda sig av evidensbaserad vetenskap inom ortopedi. OrthoEvidence filtrerar stora mängder publikationer inom ortopedi och angränsande forskningsområden och identifierar de som har hög kvalitet och som bedöms vara relevant. De utvalda studierna sammanfattas och presenteras på ett sätt som är lättläst och lättillgängligt. Det gör att OrthoEvidence användare på ett tidseffektivt sätt kan hålla sig uppdaterade med de mest relevanta forskningsframstegen inom ortopedi!
SOF är en samarbetspartner med OrthoEvidence och styrelsen hoppas att SOF-medlemmarna ska ha stor nytta av den här fortbildningsresursen. För att få tillgång till allt och kunna läsa rapporterna i sin helhet behöver man skapa en egen användarprofil.  Läs mer här.


130311
Framtidens ledare inom ortopedi

SOF i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm erbjuder ett ledarutvecklingsprogram. Mer information finns längst upp på hemsidans startsida


130220
EBOT interim examen

Passa på att testa dina kunskaper vid EBOTs nyinrättade interim-examination. Initiativet har tagits av EBOT för att ge möjlighet till ST-läkare och nyfärdiga specialister i Europa att förbereda sig inför EBOT-examen. Den nätbaserade examen äger rum den 17 april. Mer information finner du här.


130105
Nyheter från OrthoEvidence


121213
The Karolinska Trauma Fellowship - sök senast 15 jan 2013

Ortopedkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset utlyser ett fellowship i ortopedisk traumatologi
Läs mer


121204
Fel i SoS pressmeddelande

I Socialstyrelsens pressmeddelande avseende ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet” förekommer felaktigheter om knäartroskopier som riskerar undergräva förtroendet för svensk ortopedi. Det menar de sakkunniga ortopederna Göran Garellick och Leif Dahlberg, som inte fått gehör för begäran att Socialstyrelsen ska korrigera de felaktiga uppgifterna i pressmeddelandet. Läs mer


121115
Rökpaus vid operation - Seminarium på Riksstämman

Moderator: Tönu Saartok
Läs mer


121115
Vilken levnadsvana väger tyngst? Symposium på Riksstämman

Framtidens hälsa - vilken levnadsvana väger tyngst?
Läs mer


121016
Platser kvar - kurs i Ledarskap för patientsäkerhet

SOF och Patientförsäkringen LÖF ger kurs i Ledarskap för patientsäkerhet inom ortopedi 19 - 20 nov (ej 15-16 nov) anmäl er senast fredag 19 okt
Läs mer


121016
Svenska höft- och knäföreningens möte 8 nov

Arlandamötet 8 nov 2012
Program


121015
SOTS Årsmöte 2013 i Stockholm

24 - 25 januari 2013, Stockholm
Läs mer


120913
Hade du klarat Ortopedexamen?

Här hittar du frågor och svar till 2012 års skriftliga del av Ortopedexamen.


120913
Ostrixrapport

Läs rapporten från Ostrix möte i Kristianstad.


120910
15 sep - sista dag för anmälan av abstract till EFORT 2013

15 september är sista dag för anmälan av abstract till EFORT i Istanbul 5-8 juni 2013 Anmälan


120906
MoM uttalande från EFORT

Efter en gedigen genomgång har EFORT har utfärdat ett läsvärt statement gällande MoM proteserna. Du hittar dokumentet under riktlinjer.


120829
Ladda ner appen till Ortopediveckan

Gå till App Store eller Google Play och ladda ner den nya mötesappen till din mobil eller surfplatta.


120618
Sök stipendium senast 30 juni

Läs mer och ansök här


120614
Ortopediveckan - 15 juni, sista dagen för anmälan till låg avgift

Fredagen den 15:e juni är sista dagen för anmälan till Ortopediveckan i Kristianstad till låg avgift                anmäl dig här


120516
Anmälningstiden för abstrakts förlängd till 22 maj

Anmäl abstrakts här


120425
Vetenskapligt program Ortopediveckan i Kristianstad

Nu finns ett preliminärt vetenskapligt program på mötets hemsida >>


120419
Stipendium för framstående reumatologisk forskning

Nominera forskare till Reumatikerförbundets och Pfizers pris/stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne Läs mer


120410
Anmälan till Ortopediveckan öppen

Nu går det att anmäla sig till Ortopediveckan 2012 i Kristianstad
Anmäl dig här


120405
Påskbulletin på kirurgers högtidsdag!


120405
Kallelse NOF General Assembly


120314
Metall mot metall - riktlinjer

Det har varit stort fokus på uppföljning av metall-metall proteser på senare tid.
Vi har från vår förening utarbetat följande rekommendation om handläggningen av dessa proteser.

Var god se PDF


120314
OSiS inbjuder till utbildningsdag

Utbildningsdag på Danderyds sjukhus 16 april 2012
För mer information och anmälan


120217
SLS Nyhetsbrev Nr 2 februari 2012

Nyhetsbrev


120217
SLS Nyhetsbrev Nr 1 februari 2012

Nyhetsbrev


120217
EFOST Nyhetsbrev februari 2012

Nyhetsbrev


120113
Ett kostnadsfritt heldagsseminarium "Levnadsvanor och läkarrollen"

8 februari arangerar Svenska Läkaresällskapet "Levnadsvanor och läkarrollen", ett kostnadsfritt heldagseminarium i Stockholm
Läs mer


111229
Fotkirurgiskt möte 2-3 februari 2012

1:a Nordiska Fotkirurgiska mötet och samtidigt 8:e Svenska Fotkirurgiska mötet äger rum i Stockholm den 2 - 3 februari 2012 Info


111221
Bencement från humanvävnad omfattas nu av läkemedelslagen

Ändrade föreskrifter fr o m 1 december 2011>>>


111220
SOFs nya styrelse

Vid årsskiftet tillträder SOFs nya styrelse som består av följande medlemmar:

 • Li Tsai, ordförande
 • Birgitta Lagerqvist, vice ordförande och facklig sekreterare
 • Magnus Karlsson, vetenskaplig sekreterare
 • Åke Karlbom, skattmästare
 • Anne Garland, kvalitetsansvarig 
 • Hans Mallmin, utbildningsansvarig
 • Camilla Bergh, representant för yngre ortopeder


111128
Ortopedexamen 2011 Frågor och svar

Nu finns frågor och svar från ortopedexamen 2011 på hemsidan >>


111028
Beställ den nya lathunden

Ny uppdaterad upplaga beställ här


111004
Ortopedexamen 2012

Det skriftliga provet kommer att äga rum den 23 mars 2012. Läs mer här.


111001
Intressanta program under Riksstämman

Idrottsmedicin 
Ortopedi


110916
Bli medlem i SLS före 30 september

Om du ansöker om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet och betalar före 30 september så får du gå gratis på Medicinska Riksstämman i Stockholm 30 nov - 2 dec >>


110913
Protesmöte 10 november

läs mer


110810
OBS! Sista dag för anmälan på nätet

Måndag den 15 augusti är sista dag för anmälan till Ortopediveckan på nätet.
Därefter gäller anmälan på plats i Karlskrona till en högre avgift.


110729
Nyhetsbrev juli-augusti publicerat


110708
Anmäl dig nu! Platser kvar till Ortopediveckan

Det är inte för sent att anmäla sig till Ortopediveckan i Karlskrona 2011
läs mer


110510
Sista utrop!

Senaste dag för abstractanmälan till Ortopediveckan är 15 maj!


110509
Ortopedexamens skriftliga del

Skrivningsresultatet för ortopedexamen är nu klart. Max-poäng var 95 poäng och gränsen för godkänt 66 poäng med medelvärde 75 poäng. Av de 32 som skrev klarade 29 examinander godkäntnivån. SOF gratulerar!


110503
Kurs i att söka forskningsanslag

För disputerade forskare som vill lära sig mer om hur man söker forskningsanslag
Information


110401
Nytt nyhetsbrev

SOFs nyhetsbrev för april är här!


110321
Anmälan för Ortopediveckan 2011 är öppnad

Nu är anmälan för Ortopediveckan i Karlskrona öppnad
klicka här för att komma till anmälningssidan


110223
Abstract - Ortopediveckan

Ni kan nu skicka in abstracts till Ortopediveckan i Karlskrona, sista dag för inskick är 15 maj >>  


101123
Bästa avhandling 2010

Skicka in din avhandling så har du chans att få SOFs stipendium på 100.000:- för bästa avhandling 2010  Läs mer


101112
SICOT 2011 XXV - Abstract submission

SICOT 2011 XXV Triennial World Congress, Prag
Abstract submission
Deadline för inskick är 15 januari 2011


101013
Inskick av abstract ISSLS 2011

Nu är det öppnat för inskick av abstract till The International Society for the Study of the Lumbar Spine (ISSLS) Årsmöte 2011 och deadline är den 15 november
För mer information

 


101011
Stipendier 2010

Sir John Charnley stipendiet - De Puy
55.000 kronor fördelat på
Daniel Wenger - Nya diagnostiska metoder för analys av höftdysplasi
Henrik Olivecrona - Vidareutveckling av 3D-CT för analys av lossning av höftproteser

Anatomica´s forskningsstipendium
20.000 kronor
Anna Grauers - Presentation av forskningsresultat vid International Research Society on Spinal Deformities, Montreal, Canada

Link´s Höftstipendium
30.000 kronor
Björn Rosengren - Studier av fargilitetsfrakturer i höften bl.a. med inriktning mot att identifiera högriskpatienter

SOF´s studiestipendium
30.000 kronor
Jörg Schilcher - 6 månaders traumautbildning, 6 månaders proteskirurgi och arthroskopi i Adelaide, Australien


100922
EFORT Visiting Fellowship

Vill du göra en studieresa i Europa?

Ansök om EFORT FOUNDATION Visiting Fellowships med möjlighet att få 3000 euro för en studievistelse under 4-6 veckor.

För ytterligare information se www.efort.org


100909
Ann-Christine Moberg vann Art Ort

Flest röster fick en av Ann-Christine Mobergs fina akvareller. Ann-Christine arbetar som verksamhetschefssekreterare vid Sjukgymnastik och Arbetsterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anders Danemo, från samma sjukhus, vann priset bland de som röstade.


100904
Bästa avhandling

SOF gratulerar Ann-Charlotte Söderpalm som vid årsmötet den 1 september tilldelades föreningens nyinrättade stipendium för årets bästa avhandling. I avhandlingen med titeln "Bone Mineral Density Determination in Children - Evaluation of a Novel Method and Application to Duchenne Muscular Dystrophy" introduceras och valideras en ny undersökningsmetod att mäta bentäthet hos barn. I framtiden kan denna metod bidra till en bättre förståelse för rörelseförmåga och frakturrisk hos patienter med sjukdomar inom
rörelseapparaten vilket ökar möjligheterna till en individualiserad och skräddarsydd behandling.

Läs mer om Ann-Charlotte Söderpalm 


100903
Rökpaus!

Du vet väl att ett perioperativt rökstopp reducerar postoperativa komplikationer med cirka 50% – både vid akut och elektiv kirurgi!

Svensk Ortopedisk Förening lanserar nu steg 1 i sin kampanj En Rökfri Operation.

För mer information se www.enrokfrioperation.se


100827
Patientsäkerhet

Kolla in patientsäkerhetskommitténs presentation och arbete.


100826
Snart brakar den loss

Snart är det dags för SOFs stora höjdpunkt - i år i rekordstort format i samarbete med SICOT/SIROT. För den som inte anmält sig går det bra att göra det "on-site".

Välkomna!


100716
Anmäl dig till ortopediveckan senast 25/7

Missa inte att anmäla Dig till årets Ortopedivecka i Göteborg. Samarrangemanget med SICOTs årliga internationella konferens kommer att bli den hittills största ortopediska sammankomsten i Sverige. Sista dag för anmälan är söndagen den 25 juli. Efter det går det bara att anmäla sig on-site till kraftigt förhöjd avgift.
 
Anmälan görs på www.ortopediveckan.se
 
Varmt välkommen till Ortopediveckan
 
Lokala organisationskommittén i Göteborg


100623
Årets första årsrapport

Inte störst men först - korsbandsregistrets årsrapport är publicerad. Läs den här.


100614
Nyhetsbrev juni

Läs om den nya WebbLathunden och andra nyheter i månadens medlemsbrev.


100608
Sök stipendier senast 30 juni

Sista ansökningsdag för att söka årets stipendier är 30 juni >>


100510
Anmälan till muntlig tentamen

Har du klarat det skriftliga provet kan du nu anmäla dig till den muntliga delen av ortopedexamen. Sista datum för anmälan är 29 maj 2010 >>


100510
Förlängt datum för den lägre avgiften

Du kan nu anmäla dig till den lägre avgiften för Ortopediveckan 2010 t o m den 17 maj 2010.


100503
Frågor och svar ortopedexamen


100429
Rabatt till 15 maj

15 maj är sista dagen att kunna dra nytta av den särskilt låga anmälningsavgiften inför ortopediveckan 2010.


100429
Nyhetsbrev maj


100429
Så gick OE


100310
Nyhetsbrev mars


100308
Ortopedexamen 2010

Den 19 mars kl 900-1500 går den skriftliga delen av Ortopedexamen av stapeln. I skrivande stund är 31 examinander anmälda. Precis som 2009 sker administration och skrivning i elektronisk form på hemsjukhuset. Alla som önskar kan provskriva varvid rättning sker av lokal studierektor. Skrivning i skarpt läge med rättning av SOF´s examinationsgrupp genomförs endast om verksamhetschefen innan den 10 mars 2010 i intygar att den skrivande har minst 4,5 års tjänstgöring inom ämnet ortopedi per den 19 mars 2010. Intygande sker i skrift till: Svensk Ortopedisk Förening, Tuna Industriväg 4, 153 30 Järna eller sofkansli@ortopedi.se. Endast skrivningar som uppladdats elektroniskt i skrivningssystemet kommer att rättas av examinationsgruppen.
Vid godkänt resultat sker den muntliga examinationen måndag den 30 augusti i Göteborg. För muntligt prov är anmälningsperioden 10 - 29 maj 2010.
Lokal organisatör för den muntliga delen i Göteborg är professor Rune Hedlund. Den muntliga examinationen kommer att värdera klinisk kompetens och omdöme. Samtliga av nedanstående förmågor skall vara tillfredsställande för att examinanden skall kunna godkännas vid den muntliga examinationen.
• Förmåga att ta relevant anamnes
• Förmåga att göra relevant status
• Förmåga att formulera förslag till utredning och behandling
• Problemlösningsförmåga 
• Beteende och relation till patient och anhöriga
För mer information se:
http://www.ortopedi.se/index1.asp?siteid=1&pageid=98

Vänliga hälsningar!

Li Felländer-Tsai


100308
Akut hjälp till PRISS

SOF driver tillsammans med andra professionella föreningar—iinfektionsläkarna, ortopedsköterskorna, operationssköterskorna och sjukgymnasterna— och LÖF/PSR ett projekt Protes-Relaterade Infektoner Ska Stoppas.  Det går ut på att en multiprofessionell grupp inventerar våra klinikers befintliga rutiner för att minska risken för infektioner—och också vilka rutiner som finns för att säkerställa att rutinerna efterlevs. Här finns tydliga förbättringspotentialer.  

Nu finns det risk att PRISS stoppas eftersom det saknas det saknas ortopeder för inspektionerna.  

Fråga inte vad PRISS kan göra för dig, utan vad du kan göra för PRISS. Fråga därför tore.dalén@gmail.com eller torbjorn.schultz@patientforsakring.se

Vi behöver din hjälp. Prioritera PRISS.  Vi måste anslå tid för att patientsäkerhetsarbete.   Du kan förändra!

Olle Svensson


100211
Nyhetsbrev februari

I februari månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att anmälan till Ortopediveckan har öppnat och om vem som nyligen blivit utsedd till verksamhetschef för kliniken som arrangerar kongressen.


100205
Anmälan till ortopediveckan öppen

Nu har anmälan till ortopediveckan öppnat. I slutet av anmälan finns en länk till hotellbokningen.


100202
Anmälan till EBOT examen

European Board of Orthopaedics and Traumatology ordnar årliga examina. I år sker det i Lisabon. SOF utdelar resestipendier till dem som vill delta.  En EU-examen kommer att väga allt tyngre ju mer sjukkvården internationaliseras. Sök resestipendium.


100129
Anmälan till ortopedexamen

Läs anvisningarna noggrannt!


100125
Rekordmånga abstracts till SOF/SICOT

Till arrangörenernas stora glädje har det kommit in oväntat många abstracts. Över 1700 abstracts från 72 länder kommer nu att bedömas och besked om acceptans kommer i början av mars.


100111
Nyhetsbrev januari


100104
Utbildningsnytt

Att arbeta som ortoped i en tid av ständigt förändring där den medicinska kunskapen
utvecklas ställer nya krav. Tillsammans med alla övriga specialiteter utformades därför en ny specialistutbildning och en ny målbeskrivningen som nu gällt i drygt ett år. Det tar naturligtvis tid att fullt ut implementera en sådan förändring med allt vad det innebär i relation till dagens paradigm av kunskaper, färdigheter, föreställningar, attityder och kultur... läs mer här.


091222
Nyhetsbrev december - God Jul


091207
NOF Aarhus 2-7 maj 2010


091127
Ansökan EFORT Travelling Fellowship

Värdland och arrangör för årets EFORT Travelling Fellowship är Danmark och inkluderar städerna Århus, Vejle, Odense och Köpenhamn.
Tid för stipendiet är 16 - 22 maj 2010.

Ansökan sändes senast 31 december 2009 till
Birgitta Lagerqvist
Ortopediska enheten
Spenshult Sjukhus
313 92 OSKARSTRÖM
birgitta.lagerqvist@spenshult.se

Mer information
www.efort.org


091117
Call for abstracts - SOF/SICOT Göteborg 2010

Sista datum för inskick av abstracts är 15 januari 2010.

Anmälan görs via SICOTs hemsida www.sicot.org 


091113
OM nr 3 som nättidning

Senaste numret av Om finns nu som bläddertidning på nätet.


091111
EFORT visiting fellowship

Läs mer om EFORT visiting fellowship för yngre ortopeder:


091109
Matchen mellan HV71 - Reamteam finns nu att beställa på DVD!

Nu finns det en DVD från ishockeymatchen mellan HV71 och Reamteam.

Den kommer att kosta cirka 75 - 100 kronor (inkl. frakt).

Meddela mig namn, adress, telefonummer och antal DVD via mail om du är intresserad av att beställa den.

Vi måste ha din beställning innan den 10 november 2009.

Maila beställningen till: anna-lena.wetterlind@lj.se

091019


091022
100 000 kr till bästa avhandling

Bästa ortopediska avhandling 2009-2011
Svensk Ortopedisk Förening har beslutat att under en 3-års period med början kalenderåret 2009 belöna författaren till den bästa ortopediska avhandlingen under året med 100 000 kr.
Följande kriterier gäller för beslut:

 • Pristagaren skall vara aedlem i SOF.
 • Pristagaren utses av styrelsen för SOF och priset delas ut i samband med årsmötet.
 • Pristagaren väljs ut bland de kandidater som med början kalenderåret 2009 under året försvarat sin avhandling och anmält den till tävlingen genom att skriva en kort
  sammanfattning i Ortopediskt magasin för publikation senast i nummer 2 (våren) 2010.
 • Priset tilldelas den person som under året skrivit den avhandling som bedöms komma att medföra störst nytta för ortopedin i framtiden.
 • Priset är personligt.

Anmäl deltagande genom att skicka in din avhandling samt en kort populärvetenskaplig sammanfattning (max 4000 tecken) till Docent Anders Wykman, Ort klin, 301 85 Halmstad alternativt eller till anders.wykman@lthalland.se senast 15 april 2010.


Per Wretenberg
Vetenskaplig sekr


091008
Protesmöte 5 november

Svenska Höft- och Knäföreningen bjuder in till Protesmöte den 5 november 2009 kl 13.00 på Hotel Scandic Arlanda. Här finns programmet.


091008
Ny information om vävnadprojektet

Benvävnadsgruppens ordförande Stefan Magnusson beskriver den nya vävnadslagens betydelse för ortopedin och gruppens arbete med projektet.

Gå till sidan


091002
Länksamling uppdaterad

Nu är länksamlingen uppdaterad. Förslag till ytterligare länkar som kan vara nyttiga och intressanta för medlemmarna tas tacksam emot.


090919
Showyourcase

Många medlemmar har efterfrågat ett medlemsforum där man kan diskutera och få synpunkter om patientfall. Nu finns ett internationellt forum av hög kvalitet som erbjuder just den här typen av falldiskussioner. Kolla in www.showyourcase.com.


090904
Vinnarna i Member Manager tävlingen

Under ortopediveckan i Jönköping presenterades vinnarna i tävlingen om iPhone/iPod. Vinnare av iPhone - Mats Brittberg. Vinnare av varsin iPod - Sanna Neselius, Marcus Walldén och Olof Risto. Grattis. SOF kommer att kontakta vinnarna inom kort.


090831
Ledfonden

Nu öppnar ledfondens hemsida

www.ledfonden.se


090830
Reamteam vs HV71

Länk till bildspel från tidernas hockeymatch finner du här.


090823
Nu drar ortopediveckan igång

Ortopediveckan startar med ortopedexamen imorgon måndag och sedan blir det fullt program till fredag lunch. Kolla in www.ortopediveckan.se.


090810
Senaste numret av OM som nättidning

Nu kan du läsa senaste numret av OM som nättidning. Klicka på länken.


090802
Arbeta som underläkare i England

Läs mer om tillfälle att arbeta som underläkare i ortopedi vid ett universitetssjukhus i sydöstra England.


090723
Rapportera fel i hemsidan

Vi behöver dina synpunkter om den nya hemsidan för att kunna göra den så bra som möjligt. Det kan vara problem som beror på att olika webbläsare visar sidan på olika sätt. Om du stöter på problem eller felaktigheter är vi tacksamma om du rapporterar dem till webbansvarig Ola Rolfson (ola.rolfson@vgregion.se).


090714
Sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen

I maj 2009 publicerade MORSE sin rapport om riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen. Ladda ner rapporten här.


090706
Member Manager

Den 1 augusti kommer Member Manager att öppna för medlemmarna. Inloggningsuppgifter kommer att skickas via e-post. Medlemmar som inte fått något meddelande senast den 1 augusti ombeds du kontakta kansliet på sofkansli@ortopedi.se eller 08-550 390 50.


090608
Seminarium om patientsäkerhet

Är patientsäkerhet viktigt för dig? Då är du välkommen till detta patientsäkerhetsseminarium arrangerat av Svensk Ortopedisk Förenings patientsäkerhetskommitté i samband med Ortopediveckan 2009. Syftet är att få tillfälle att diskutera patientsäkerhet men också att skapa bättre förutsättningar för ett nationell gemensamt arbete inom svensk ortopedi. En förbättrad patientsäkerhet och ökad medicinsk kvalitet är en gemensam utmaning för alla professioner inom svensk ortopedi och vi ser gärna att deltagarna från respektive enheter representerar mer än en profession. Idealiskt vore om ett team av medarbetare med olika yrkesroller och kompetenser från just Er klinik har möjlighet att närvara på seminariet. Detta symposium riktar sig givetvis till alla kliniker men kanske främst till dem som känner ett behov av att få konkreta tips och råd för att ”komma ikapp” de kliniker som kommit lite längre i processen.

Hela inbjudan i word


090529
WHOs checklista

WHO:s checklista för säkerhet vid operationer – nu på svenska. Läs mer här.


090516
Handboken