Sök | Sitemap | 

Bästa ortopediska avhandling 2019

Svensk Ortopedisk Förenings (SOF) styrelse delar ut ett stipendium till författaren av den bästa ortopediska avhandlingen under kalenderåret 2019.
Stipendiebeloppet är maximalt 30.000 kr och avser deltagande i nationell eller internationell kongress.

Följande kriterier gäller för beslut:

  • Sökande skall vara medlem i SOF.
  • Stipendiaten väljs ut bland de kandidater som under kalenderåret försvarat sin avhandling och ansökt om stipendiet genom att skriva en kort sammanfattning i Ortopediskt Magasin för publikation senast i nummer 2 (våren) året efter avhandlingen försvarades.
  • Stipendiet tilldelas en person som under året skrivit en avhandling som bedöms medföra störst nytta för ortopedin.
  • Styrelsen för SOF utser stipendiaten.
  • Beslut kan inte överklagas.  
  • Stipendiaten tillkännages i samband med föreningens årsmöte. (Digitalt årsmöte 25/11 2020).
  • Stipendiet är personligt.

Ansökan sker genom att du skickar in din avhandling i tryckt form till vetenskaplige sekreteraren i SOF (Maziar Mohaddes, Askims Kyrkväg 51, 436 42 Askim). Skicka även avhandlingen som digital pdf till vetenskaplig-sekreterare@ortopedi.se
Dessutom skickas en kort populärvetenskaplig sammanfattning samt en faktaruta (max 4000 tecken inkl. ev. en väsentlig tabell eller figur) för publikation senast i Ortopediskt Magasin nummer 2, 2020 till SOF´s kansli sofkansli@ortopedi.se För att din sammanfattning ska komma med i OM nr 2 måste materialet inkomma senast den 10 maj.