Sök | Sitemap | 

Kurser

Lipus granskade kurser >>
Kurser i ultraljudsdiagnostik
www.ultraljudskurser.se

Aktuell förteckning över SK kurser >> 
Lipus granskade kurser >>

Kurs i Ryggsjukdomar för ST-läkare i Ortopedi
9 - 13 mars 2020, Ortopedkliniken, SUS - Malmö
Information

Lära Lärarna
Hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter
25 - 26 mars 2020, Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Univeritetssjukhus Lund
Kursinbjudan

SK-liknande kurs i Artros och Endoproteskirurgi
20 - 23 april 2020, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Kursen kombinerar föreläsningar, seminarier, fallbeskrivningar samt workshop.
Kursplan             Anmälningsblankett

International Hip Revision Course
Theory and practices
6 - 8 maj 2020, Edinburg
Information