Sök | Sitemap | 

Kurser

Lipus granskade kurser >>
Kurser i ultraljudsdiagnostik
www.ultraljudskurser.se

Aktuell förteckning över SK kurser >> 
Lipus granskade kurser >>

SK-liknande kurs i frakturkirurgi 
9 - 12 november 2020, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Målgrupp: Blivande specialister i ortopedi
Kursinbjudan             Länk till anmälan