Sök | Sitemap | 

Välkommen till Svensk Ortopedisk Förening

         

Lathunden uppdateras

och den nya versionen förväntas bli klar 2020.
Förbeställ den nya lathunden här

Levnadsvanor inför operation

SOF stödjer Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för rökfri och alkoholfri operation. Ta del av projektet här!

Ortopediveckan 2019 i Norrköping

Klicka här och ta del av föreläsningar och symposier från förra årets ortopedivecka

  • Den missnöjda patienten. Moderator Kjell Gunnar Nilsson. Övriga talare Leo Whiteside,
    Sara Gadestam och Aamir Mahdi
  • 30 years of distal radous fractures - Daniel Rikli
  • Radiusfrakturer - är volar platta alltid rättval? Moderator Lars Adolfsson. Övriga talare Carl Ekholm, Cecilia Mellstrand Navarro och Magnus Tägil
  • Den "enkla" handkirurgin - varför blev det inte bra? - Göran Nylander
  • Key note Leo Whiteside
  • Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?
    Moderator Johan Scheer. Övriga talare Anna Ekman och Olle Wolf