Sök | Sitemap | 

Välkommen till Svensk Ortopedisk Förening

Välkommen till Östersund 2021!

2020 blev inte som vi hade tänkt och Ortopediveckan är inställd. Men nästa år är vi tillbaka igen och vi kan med glädje meddela att Östersund blir arrangör.

Östersund skulle ha varit värd för Ortopediveckan 2020 och arrangörerna hade utformat ett högintressant program. Nu får vi de bästa bitarna från det programmet toppat med erfarenheter från en omvälvande tid i svensk ortopedi.

Vi ses i Östersund 2021! 
Styrelsen i Svensk Ortopedisk Förening


.

Lathunden uppdateras

och den nya versionen förväntas bli klar under 2020.
Förbeställ den nya lathunden här

Levnadsvanor inför operation

SOF stödjer Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för rökfri och alkoholfri operation. Ta del av projektet här!