Sök | Sitemap | 

Välkommen till Svensk Ortopedisk Förening

Ändrade planer - blir digitala möten

Med anledning av pandemin tvingas vi ännu en gång att ändra formen för SOF:s årsmöte 
och mötet för verksamhetschefer och professorer 25 november. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och väljer att hålla mötena digitalt via Zoom i stället för att mötas i Stockholm.

SOF:s årsmöte 2020

Alla medlemmar välkomnas till SOF:s årsmöte.
Tid: Onsdag 25 november, kl. 16.00-17.30 
Plats: Digitalt möte via Zoom  - Länken skickades ut till samtliga medlemmar den 24 november. Om du inte har fått mejlet med länken så hör av dig till sofkansli@ortopedi.se 
Föredragningslista 
17. Ny medlemsmodell SLS - förslag till beslut 
Ta del av de två stadgeförslagen

Möte för verksamhetschefer och professorer

Svensk Ortopedisk Förening kallar till möte för verksamhetschefer och professorer.                        Mötet hålls delvis tillsammans med Ostrix.
Tid: Onsdag 25 november, kl. 13.00-15.30
Plats: Digitalt möte via Zoom


Nytt nummer av Ortopediskt Magasin ute nu!

Tema: Proteskirurgi "Den knepiga knoppen"

Här hittar du referenserna till artiklarna
Höftartroskopi - var står vi idag? >>
och När cupen kastar loss och börjar flyta >>

Frågor och svar ortopedexamens skriftliga del 2020 >>

Klicka på omslaget för att läsa tidningen direkt på nätet.


Levnadsvanor inför operation

SOF stödjer Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för rökfri och alkoholfri operation. Ta del av projektet här!

Lathund 2020

Den nya uppdaterade lathunden är nu färdig.
Beställ
den härVälkommen till Östersund v36 2021!

2020 blev inte som vi hade tänkt och Ortopediveckan ställdes in. Men nästa år är vi tillbaka igen och vi kan med glädje meddela att Östersund blir arrangör.
Östersund skulle ha varit värd för Ortopediveckan 2020 och arrangörerna hade utformat ett högintressant program. Nu får vi de bästa bitarna från det programmet toppat med erfarenheter från en omvälvande tid i svensk ortopedi.

Vi ses i Östersund v36, 6 - 10 september 2021


Viktig information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud för batterihus till vissa bensågar och borrar från Stryker Instruments. Beslutet fattades efter att batterihuset, Stryker SmartLife Large Aseptic Housing, vid tillfällen fallit isär under pågående ortopedisk kirurgi, och det osterila batteriet har ramlat ut. Bruksanvisningen saknar information om att batterihusen endast är konstruerade och testade för 100 användningar. Istället riskerar de att användas till de går sönder. Läkemedelsverket har förelagt företaget om att uppdatera bruksanvisningen med denna information. För mer information: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/risk-for-sonderfallande-batterihus-vid-ortopedisk-kirurgi