Sök | Sitemap | 

Välkommen till Svensk Ortopedisk Förening

Kallelse till årsmötet och förslag till stadgeändring

Alla medlemmar kallas och välkomnas till SOFs årsmöte 2020.
Tid: Onsdag 25 november, kl. 16.00-17.30
Möteslokal: Stockholm Waterfront Congress Centre samt i digital form.
Anmälan: Anmälan till fysiskt möte görs via e:post sofkansli@ortopedi.se senast 5 november.
Ingen anmälan behövs för deltagande digitalt. Länk skickas ut till samtliga medlemmar.
Klicka här och ta del av kallelse och föredragningslista
Punkt 17. Ny medlemsmodell SLS - förslag till beslut
Klicka här och ta del av de två stadgeförslagen

Möte för verksamhetschefer och professorer

Svensk Ortopedisk Förening kallar till möte för verksamhetschefer och professorer.                                        Mötet hålls delvis tillsammans med Ostrix. 
Tid: Onsdag 25 november 2020, kl. 13.00-16.00 (lunch serveras kl. 12.00)
Möteslokal: Stockholm Waterfront Congress Center samt i digital form
Anmälan: Anmäl till sofkansli@ortopedi.se senast 5 november. Ange om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Nytt nummer av Ortopediskt Magasin ute nu!

Tema: Proteskirurgi "Den knepiga knoppen"

Här hittar du referenserna till artiklarna
Höftartroskopi - var står vi idag? >>
och När cupen kastar loss och börjar flyta >>

Frågor och svar ortopedexamens skriftliga del 2020 >>

Klicka på omslaget för att läsa tidningen direkt på nätet..

Viktig information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud för batterihus till vissa bensågar och borrar från Stryker Instruments. Beslutet fattades efter att batterihuset, Stryker SmartLife Large Aseptic Housing, vid tillfällen fallit isär under pågående ortopedisk kirurgi, och det osterila batteriet har ramlat ut. Bruksanvisningen saknar information om att batterihusen endast är konstruerade och testade för 100 användningar. Istället riskerar de att användas till de går sönder. Läkemedelsverket har förelagt företaget om att uppdatera bruksanvisningen med denna information. För mer information: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/risk-for-sonderfallande-batterihus-vid-ortopedisk-kirurgi 

Välkommen till Östersund v36 2021!

2020 blev inte som vi hade tänkt och Ortopediveckan ställdes in. Men nästa år är vi tillbaka igen och vi kan med glädje meddela att Östersund blir arrangör.
Östersund skulle ha varit värd för Ortopediveckan 2020 och arrangörerna hade utformat ett högintressant program. Nu får vi de bästa bitarna från det programmet toppat med erfarenheter från en omvälvande tid i svensk ortopedi.

Vi ses i Östersund v36, 6 - 10 september 2021


Levnadsvanor inför operation

SOF stödjer Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för rökfri och alkoholfri operation. Ta del av projektet här!

Lathunden uppdateras

och den nya versionen blir klar
i november 2020.
Förbeställ den nya lathunden här