Sök | Sitemap | 

Välkommen till Svensk Ortopedisk Förening

Välkommen till Östersund v36 2021!

2020 blev inte som vi hade tänkt och Ortopediveckan ställdes in. Men nästa år är vi tillbaka igen och vi kan med glädje meddela att Östersund blir arrangör.

Östersund skulle ha varit värd för Ortopediveckan 2020 och arrangörerna hade utformat ett högintressant program. Nu får vi de bästa bitarna från det programmet toppat med erfarenheter från en omvälvande tid i svensk ortopedi.

Vi ses i Östersund v36, 6 - 10 september 2021
Styrelsen i Svensk Ortopedisk Förening

Viktig information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud för batterihus till vissa bensågar och borrar från Stryker Instruments. Beslutet fattades efter att batterihuset, Stryker SmartLife Large Aseptic Housing, vid tillfällen fallit isär under pågående ortopedisk kirurgi, och det osterila batteriet har ramlat ut. Bruksanvisningen saknar information om att batterihusen endast är konstruerade och testade för 100 användningar. Istället riskerar de att användas till de går sönder. Läkemedelsverket har förelagt företaget om att uppdatera bruksanvisningen med denna information. För mer information: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/risk-for-sonderfallande-batterihus-vid-ortopedisk-kirurgi 


.

Lathunden uppdateras

och den nya versionen förväntas bli klar under 2020.
Förbeställ den nya lathunden här

Levnadsvanor inför operation

SOF stödjer Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för rökfri och alkoholfri operation. Ta del av projektet här!