Sök | Sitemap | 

Välkommen till Svensk Ortopedisk Förening

Ortopediskt Magasin nr 4 2020

Tema: Geriatrisk traumatologi
Klicka på omslaget för att läsa tidningen direkt på nätet..

Bästa ortopediska avhandling 2019

Bland samtliga disputerade under 2019 valde åtta kollegor att publicera sammanfattningen av sin avhandling i Ortopediskt Magasin och deltog därmed i Svensk ortopedisk förenings utmärkelse för bästa avhandling. Utmärkelsen går i år till en kollega som är verksam vid Sveriges västkust. Avhandlingen, som består av fyra delarbeten, beskriver på ett noggrant sätt epidemiologiska data, validitet av inrapporterade data samt risken för komplikationer efter en vanlig skada i nedre extremiteten. Delarbeten publicerade i avhandlingen bedöms ha hög ortopedisk relevans samt vara av stor nytta för både patienter med tibiafrakturer samt på sikt förbättra vården av patienter som drabbas av skelettskador. 
Vi gratulerar David Wennergren, Göteborg/Mölndal som under föreningens årsmöte tilldelades stipendiet för årets bästa ortopediska avhandling 2019 för avhandlingen med titeln "Studies of tibial fractures using the Swedish Fracture Register".

Ortopediskt Magasin nr 3 2020

Tema: Proteskirurgi "Den knepiga knoppen"

Här hittar du referenserna till artiklarna
Höftartroskopi - var står vi idag? >>
och När cupen kastar loss och börjar flyta >>
Frågor och svar ortopedexamens skriftliga del 2020 >>

Klicka på omslaget för att läsa tidningen direkt på nätet.

Levnadsvanor inför operation

SOF stödjer Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för rökfri och alkoholfri operation. Ta del av projektet här!

Lathund 2020

Den nya uppdaterade lathunden är nu färdig.
Beställ
den här